Lennart Frykskog

Ulrika Frykskog

Senior kommunikationsrådgivare

”Mina kunder ska känna sig smartare när jag går ut genom dörren.”

Ulrika Frykskog

Specialist på internkommunikation och förändringskommunikation. Behärskar hela området från ax till limpa:
Analys, strategi, planering, målgruppsanpassning, budskap, kanalval, stöd och rådgivning.

Väl förtrogen med verksamhetsstyrningens alla beståndsdelar, och vet hur förståelse och delaktighet i förändringsprocesser skapas med stöd av olika kommunikationsinsatser.

Har tagit fram en arbetsprocess för hur organisationer kan utveckla sin verksamhet genom löpande omvärldsanalys i spanarnätverk och ledningsgrupper. Modellen har använts under flera år med positivt resultat.

Mångsidig kommunikatör: Skriver både nyhetsartiklar och tal, utarbetar kommunikationsstrategier och tar fram verksamhetsberättelser och kommunikationsplaner.

Van att arbeta i både linje- och projektorganisation.
Var under 2016 och 2017 konsult i ett digitaliseringsprojekt i Stockholms stad.
Interimsuppdrag som senior internkommunikatör vid Keolis Sverige AB fram till våren 2018.

 

CV i korthet

25 års erfarenhet av kommunikations-
arbete, organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. I roller som internkommunikatör, omvärldsanalytiker, redaktör, strategisk rådgivare, talskrivare, verksamhetssamordnare, process- och projektledare samt konsult.

Arbetat inom idéburna organisationer, media, offentlig sektor och tjänsteföretag.

Diplomerad från Communicatins executive program, IFL Handelshögskolan

Fil kandexamen i informationskunskap och statsvetenskap, Uppsala universitet

Certifierad LOTS-coach (processledning, verksamhetsplanering)

Freshman, Slippery Rock University, USA

LEAD ledarskapsutbildning

Kurser vid Poppius Journalistskola.

Kontakta mig

Jag bor och har kontor i Solna norr om Stockholm.

E-post: u.frykskog@telia.com

Tel: 070-629 03 14

Referenser lämnas vid förfrågan.